Poronienia

Poronienia

Wydalenie z jamy macicy jaja płodowego czyli zakończenie ciąży przed 20 tygodniem jej trwania – to poronienie.
Można spierać się o to czy granica 20 tygodni jest właściwa, gdyż na definicję mają wpływ takie aspekty, które oparte są na granicy jaką wyznaczają:

rozwój kluczowych dla życia dziecka narządów,
możliwości medycyny w zakresie utrzymania przy życiu niedojrzałego jeszcze płodu.

Poronienia występują z częstością około 15% wszystkich rozpoznanych ciąż. Choć przyczyny poronień mogą być bardzo różnorodne to uważa się, że przebycie jednego poronienia niewiele zwiększa ryzyko powtórzenia się takiej sytuacji w następnej ciąży. Dopiero przebycie dwu lub więcej poronień w kolejnych ciążach podnosi takie ryzyko. Jest to powód do podjęcia diagnostyki w kierunku określenia przyczyn odpowiedzialnych za utratę ciąż.

Przyczyny poronienia podzielono na grupy czynników. Ułatwia to lekarzom diagnostykę w tym zakresie. Jako pierwsze wymienię tu przyczyny anatomiczne, które choć nie bardzo częste mogą dawać tego typu powikłanie ciąży. Anatomia narządu rodnego może być zaburzona przez wrodzone wady macicy , defekty szyjki macicy (niewydolność), zmiany nabyte jak mięśniaki czy endometrioza bądź zrosty wewnątrzmaciczne.

Następną grupą są zaburzenia genetyczne, które czasem są wynikiem przypadkowej aberracji materiału genetycznego a innym razem wynikiem dziedziczenia nieprawidłowego materiału genetycznego od rodziców. Efektem tego jest niejednokrotnie zatrzymanie rozwoju ciąży i następne jej poronienie. Dochodzi do tego najczęściej wówczas kiedy nieprawidłowości są dużego stopnia co uniemożliwiało by życie dziecka.

Niektóre choroby zakaźne i zakażenia mogą doprowadzać do uszkodzenia ciąży i poronień. Są to zwykle zakażenia wirusowe, rzadziej bakteryjne. Wiele rodzajów zakażeń wewnątrzmacicznych i ogólnoustrojowych może być przyczyną poronienia, jednak większość z nich jest związana z jednorazowym poronieniem. Za przyczynę poronień nawykowych uważa się jedynie przewlekłe stany zapalne błony śluzowej macicy.

Ciąża jest dla organizmu matki obca immunologicznie. Fenomen tolerancji jej przez organizm matki nie zawsze jest doskonały. Zaburzenia immunologiczne w tym zakresie są przyczyną poronień. Tego typu poronienia mają zwykle charakter nawykowy.

Wreszcie rola cywilizacji i zwykle związanych z nią czynników toksycznych odgrywa pewną rolę wśród przyczyn poronień. Na temat roli zanieczyszczeń chemicznych, promieniowania i innych toksyn wykonano wiele badań. Niestety nie we wszystkich przypadkach wyciągnięto jednoznaczne wnioski. Niemniej jednak wiele z tych czynników indukuje poronienia.

Każde przewlekłe schorzenie może być przyczyną poronienia. Wiele kobiet właśnie z powodu tych schorzeń ma problemy z płodnością. Kobiety z niektórymi wadami serca, zaburzeniami czynności tarczycy, cukrzycą, toczniem układowym mają problemy z donoszeniem ciąży.

Wykazano również, że czynnik męski ma swój związek z poronieniami. Nadmierna koncentracja plemników jak i zmniejszona ich ilość wykazuje epidemiologiczny związek z poronieniami nawykowymi.

Profilaktyka poronień powinna obejmować poradnictwo oraz badanie ogólne i ginekologiczne kobiet planujących ciążę. Postępowanie takie ma na celu wykrycie i wyeliminowanie czynników, które teoretycznie mogą stwarzać ryzyko poronienia. Wykrycie i leczenie zaburzeń przemiany materii oraz skrupulatne prowadzenie ciąży u kobiet z tymi schorzeniami pozwala na zmniejszenie ilości niepowodzeń. Wykrycie i wyleczenie utajonych źródeł zakażenia również pozwala na uniknięcie części poronień. Przyczyniają się również do tego niektóre szczepienia profilaktyczne u potencjalnych przyszłych matek. Wykrycie rodzinnych zaburzeń genetycznych pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ich u potomstwa.
Powtarzające się poronienia są powodem do wnikliwej analizy przyczyn.

Related posts

Top